hotline
line

บริษัท แก๊สตรอน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย
เครื่องตรวจจับแก๊ส (Gas Detector)

ภายใต้แบรนด์ Gastron ทางบริษัทฯ รับดำเนินการออกแบบระบบตรวจจับแก๊ส, บริการติดตั้ง (Installation), บริการสอบเทียบ (Calibration), ฝึกอบรม (Training) เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น ATEX, IECEx, SIL2, etc และได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน อีกด้วย
พร้อมบริการสอบเทียบพร้อมออก Certificate รับรองโดยวิศวกรที่ผ่านการอบรม และให้เช่าอุปกรณ์แบบรายสัปดาห์ รายเดือน

ประเภท เครื่องวัดแก๊ส ( Gas detector ) มีดังนี้

เครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้งกับพื้นที่
(Fixed gas detector)

เครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้งกับพื้นที่ ได้รับการออกแบบมาสำหรับการตรวจวัดแก๊สในพื้นอันตรายที่มีโอกาสเกิดการรั่วไหลของแก๊ส ซึ่งเครื่องจะตรวจวัดแก๊สอย่างต่อเนื่อง โดยตำแหน่งหรือระดับของการติดตั้งเครื่องวัดแก๊ส จะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของแก๊สเป้าหมายที่ต้องการตรวจวัด โดยทั่วไปเครื่องวัดแก๊สแบบติดตั้งกับพื้นที่จะทำการเชื่อมต่อกับ Controller, DCS, PL

เครื่องวัดแก๊สแบบพกพา
(Portable gas detector)

เครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย โดยตำแหน่งเครื่องวัดแก๊สที่ติดกับผู้ปฏิบัติงานจะต้องอยู่ในระดับลมหายใจของมนุษย์ เช่นคอเสื้อ ปกเสื้อ เพื่อการอ่านค่าที่แม่นยำและถูกต้อง เมื่อเครื่องวัดแก๊สตรวจจับแก๊สเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ตั้งค่าไว้เครื่องจะส่งสัญญาณเสียง,แสง,สั่น แจ้งเตือน

การสอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส (Calibration Gas Detectors)
 
การสอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส (Calibration Gas Detectors)

22 August 23 11:37

More

ประเภทของเครื่องวัดแก๊ส (Gas detector) มีดังนี้
 
เครื่องวัดแก๊ส (Gas detector)แบ่งได้เป็นประเภทดังนี้ 

11 August 23 10:42

More

ภาพบรรยากาศงานแสดงสินค้าของ บริษัท แก๊สตรอน (ประเทศไทย) จำกัด
 
 ภาพบรรยากาศงานแสดงสินค้าของ บริษัท แก๊สตรอน (ประเทศไทย) จำกัด ในงานความ

17 July 23 10:26

More